MBOpartners

Yritys myyntikuntoon

Keskeiset yrityksen kauppahintaan vaikuttavat tekijät

Yrityskaupoissa omistajan merkitys on suuri. Mitä riippuvaisempi yritys on omistajastaan, sitä hankalampaa yrityksen myynti tai muu omistajanvaihdos on toteuttaa. Sama pätee myös yrityskaupassa saatavaan hintaan: Omistajastaan riippuvaisen yrityksen arvo laskee, kun omistaja vaihtuu. Kannattavuuskehitystä lyhyellä aikavälillä heikentäviä kuluja syntyy puolestaan henkilöstön uudelleenorganisoinnista, koulutuksesta ja mahdollisista rekrytoinneista, joita omistajan vaihtuminen ja vastuiden siirtyminen lähes poikkeuksetta aiheuttavat. Omistajan kannattaa siis ryhtyä yrityskaupan valmisteluun ajoissa.

Myös yrityksen omaisuuserät on hyvä käydä läpi. Onko yrityksen taseessa liiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta? Ovatko kaikki tase-erät sellaisia, jotka tuleva ostaja haluaa tai pystyy ostamaan? Taseen muokkaukseen on käytettävissä keinoja ja tekniikoita, joista kannattaa keskustella asiantuntijan kanssa.

Yrityksestä saa parhaan hinnan, kun yrityskauppa tehdään nousevilla markkinoilla ja yhtiöllä on näyttöä hyvästä tuloskunnosta. Heikon talouden aikana kauppahinta voi olla matalampi, mutta niin ovat myös erilaisten sijoituskohteiden hinnat, joihin kaupassa vapautunutta varallisuutta voidaan investoida. Yrityksen kannattavuuskehitys ja markkina-asema ovat keskeisimmät yrityksen arvoon ja houkuttelevuuteen vaikuttavat tekijät.

MBO_Partners_logo_vaaka_valkoinen_1

MBO Partners Oy
Salomonkatu 17 A
00100 Helsinki

[email protected]
www.mbopartners.fi

Yhteystiedot