MBOpartners

Palvelut

Yrityksen myynti on pitkä prosessi, joka sisältää mm. yrityksen ja toimialan analysointia, arvonmäärityksiä sekä ostajien kartoitusta jo ennen neuvotteluiden käynnistymistä. Neuvotteluista edetään esisopimuksen, due diligence -tarkastuksen ja rahoitusratkaisujen selvityksen kautta lopulta kauppasopimukseen.

Tarjoamme asiantuntevaa apua yrityksesi myynnin valmisteluun sekä kaikkiin myyntiprosessin vaiheisiin.

Yrityksen osto tarjoaa toimivan keinon esimerkiksi oman yritystoiminnan laajentamiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen.

Palvelemme omistajia ammattitaitoisesti ostoprosessin läpi strategian suunnittelusta ja ostokohteiden kartoituksesta lähtien. Avustamme myös suoraan nimettyjen kohteiden ostamisessa, haltuunoton suunnittelussa ja rahoituksen järjestelyssä.

MBO-kauppa (Management buy-out) on yrityskauppa, jossa toimiva johto ostaa yrityksen. Toimiva johto usein tuntee yrityksen parhaiten, jolloin kaupan rahoitukseen ja yritystoiminnan jatkumiseen liittyvät riskit ovat vähäisimmät.

MBO-kauppa etenee samalla tavalla kuin muutkin yrityskaupat, mutta MBO-kaupan onnistumisessa painottuu erityisesti kohteen valmistelu, liiketoimintasuunnitelma, keskinäiset sopimukset, osakassopimus ja ostajan rahoitus.

Avustamme toimivaa johtoa läpi MBO-kauppaprosessin ja toimimme tarvittaessa neuvottelujen välikätenä johdon ja omistajien välillä.

Yrityskaupan yhteydessä tarvitaan lähes poikkeuksetta ulkopuolista rahoitusta. Tarjoamme avustusta rahoituksen suunnittelussa, rahoitukseen liittyvän dokumentaation valmistelussa, vakuuksien kartoittamisessa, sijoittaja- ja rahoittajakontakteissa sekä rahoitus- ja kovenanttisopimusten neuvotteluissa.

Yrityksen arvo määritetään tyypillisesti yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Arvonmääritykseen käytetään monenlaisia menetelmiä, kuten tunnuslukuperusteisia kerroinmenetelmiä, kassavirtaperusteisia nykyarvomenetelmiä tai vertailuhintoja. Pk-yrityksissä arvo määritetään usein tunnusluvuilla ja niihin perustuvilla kertoimilla.

Tarjoamme yrityksille arvonmäärityksen menetelmillä, jotka parhaiten soveltuvat yritykselle saatavilla olevien taloudellisten tietojen ja liiketoiminnan ennustettavuuden perusteella.

Sukupolvenvaihdos tulee ajankohtaiseksi ennemmin tai myöhemmin kaikissa perheyrityksissä. Toteutamme yritysten suupolvenvaihdoksia säännöllisesti, ja osaamme ottaa huomioon tärkeimmät seikat sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Avustamme sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa, omistuksen muutoksiin liittyvien menetelmien valinnassa, mahdollisen rahoituksen suunnittelussa, neuvotteluissa ja esimerkiksi verohuojennusten hyödyntämisessä.

Käänneyhtiöksi kutsutaan yritystä, jonka toiminnan tulos käännetään aktiivisin toimin jälleen kannattavalle ja kasvavalle uralle. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi yrityksen osien yhtiöittäminen, liiketoimintojen myyminen tai ulkoistaminen, vapaaehtoinen saneeraus ja joissain tapauksissa jopa toisen yrityksen ostaminen.

Avustamme yrityksen tervehdyttämissuunnitelman luomisessa ja valittujen tervehdyttämistoimien läpiviemisessä.

Joskus ollaan tilanteessa, jossa selkeää suunnitelmaa yrityksen liiketoiminnan kehittämisestä ei ole tai suunnitelma ja sen toteutus eivät ole linjassa. Tällöin omistajien ja johdon kanssa on hyvä käydä läpi koko yrityksen toiminta strategiasta ja liiketoiminnasta johtamiseen ja vastuisiin. Kokeneen ammattilaisen rakentava kritiikki ja tuntemus liiketoiminnan parhaista käytänteistä auttaa ohjaamaan liiketoiminnan takaisin raiteilleen.

Tarjoamme asiantuntevaa, kokenutta ja ennen kaikkea luottamuksellista konsultointia yrityksen liiketoiminnan ja kannattavuuden kehittämiseksi.

mbo_tree_2

Jäikö kysyttävää palvelutarjontaamme liittyen? Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.