MBOpartners

Omistajien ja johdon sparraus

Yritys voi olla tilanteessa, jossa toiminta pyörii paikallaan eikä selkeää suuntaa tulevaisuuden liiketoiminnalle ole. Tällöin paras palvelus yrityksen omistajille ja johdolle on esittää hyviä kysymyksiä, ja rakentava kyseenalaistaminen on hedelmällistä. Voi olla, että yrityksen johtaminen ja johtamisen vastuut eivät ole linjassa tavoitteiden saavuttamisen kanssa, jolloin niitä on selkiytettävä.

Tyypillisesti omistajien ja johdon sparrauksessa käydään keskustellen läpi koko yhtiön strategia, liiketoiminta, organisaatio ja sen vastuualueet, johtaminen, kannustimet ja palkitseminen sekä rahoitus. Tarkoitus on pallotella ajatuksia rakentavassa ja luottamuksellisessa hengessä muutoksen aikaansaamiseksi. Kokenut ammattilainen tuntee liiketoiminnan parhaita käytänteitä ja liiketoiminnan kehittämis- ja seurantamalleja, joita yritys voi hyödyntää ja muuttaa oivallukset tulokseksi.

mbo_tree_2

Kaipaako yrityksesi operatiivisen liiketoiminnan konsultointia? Ota meihin yhteyttä.