MBOpartners

Rahoitus

Yrityskaupan toteutukseen tarvitsee lähes poikkeuksetta ulkopuolista rahoitusta. Rahoitusta voi hankkia esimerkiksi sijoittajilta, pankeilta tai rahoituslaitoksilta. Usein kannattavin vaihtoehto yrityskaupan rahoitusratkaisuksi on erilaisten rahoitusinstrumenttien yhdistelmä.

Riippumatta siitä, onko yrityskaupassa ostaja toinen pk-yritys, yrittäjäksi ryhtyvä tai MBO-ryhmä, ostajan oman pääoman määrä on kaupan kokoa rajoittava tekijä. Panosta voidaan kasvattaa ottamalla mukaan sijoittaja tai sijoittajaryhmä. Omanpääomanehtoiseen rahoitukseen luetaan myös taseessa lainojen puolelle kirjattavat pääoma- ja vaihtovelkakirjalainat. Nämä ovat hyvin käyttökelpoisia silloin, kun niitä on saatavilla. Sijoittajat ja pääomalainaajat siis jakavat riskiä, mutta myös tulevia tuottoja. Ostajan kannattaa huolellisesti punnita oma riskinottokykynsä. Toisessa vaakakupissa painaa jaettu päätöksenteko ja voitonjako.

Pankit haluavat rahoitusratkaisuihin mukaan tapauskohtaisesti esim. Finnveran, eläkeyhtiön tai jonkun muun rahoittajan. Tyypillisesti vääntöä käydään eri rahoittajien riskiosuuksista ja lainojen vakuuksista. Ostajan kannalta tavoite on saada rahoitus yrityksen vakuuksilla. Jos se ei onnistu, mahdolliset omat vakuudet tai takuut on syytä selkeästi rajata. Ostajan kannattaa panostaa rahoituksen hankintaan siten, että hanke on asianmukaisesti dokumentoitu ja hankkeesta keskustellaan eri rahoittajien kanssa. Paketin tulee sisältää ostajan keskeiset suunnitelmat, riittävät ennusteet, mahdolliset konsernilaskelmat ja muut rahoituksen hankintaan vaikuttavat tiedot. Tämä nopeuttaa hankkeen käsittelyä rahoittajilla ja varmistaa oikeanlaisen rahoitusratkaisun löytymisen.

Ammattitaitoisella asiantuntijalla on kokemusta monista erilaisista projekteista ja niihin liittyvistä rahoitusratkaisuista. Asiantuntija osaa auttaa sijoittajien ja rahoittajien kontaktoinnissa, yrityksen kannalta edullisimman rahoitusratkaisun löytämisessä sekä siihen liittyvien rahoitus- ja kovenanttisopimusten neuvottelussa.

mbo_tree_2

Kaipaatko yritysjärjestelyllesi rahoitusta? Ota meihin yhteyttä.