MBOpartners

Yritysoston ABC - Huomioon otettavia asioita yritysostoa suunniteltaessa ja toteutettaessa

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Yrityskaupassa se ei kuitenkaan vielä riitä, sillä matkan varrella eteen voi ilmestyä ongelmia, joihin hyvä suunnitelmakaan ei anna vastauksia. Olemme listanneet alle seikkoja yritysostoprosessin varrelta, jotka kannattaa sisäistää yritysostoa suunniteltaessa, ja pitää mielessä läpi koko prosessin.

a) Yrityksen omistaja ja hallitus laativat strategian, jossa konkretisoidaan yrityksen kasvusuunnitelma ja havainnoidaan mahdolliset asiakas- tai osaamisvajeet, joihin haetaan ratkaisua. Tehdään selväksi, miksi yritysosto on parempi vaihtoehto kuin orgaaninen kasvu.

b) Prosessin aluksi on tärkeää mitoittaa omat resurssit ja varmistaa liittymäpinnat, eli kartoittaa konkreettisesti, kuinka ostettava yritys liitetään sekä toiminnallisesti että hallinnollisesti osaksi omaa yritystä. On myös tärkeää nimetä prosessiin vastuuhenkilö(t).

c) Myös yrityskaupan rahoitus on hyvä varmistaa ajoissa. Asiantuntijat osaavat löytää yrityksen kannalta edullisimmat ratkaisut rahoituksen hankkimiseen. Rahoittaja arvioi hanketta tulos-, tase- ja kassavirtaennusteiden pohjalta.

d) Sen lisäksi, että on selvennetty itselle, miksi yritysosto on paras vaihtoehto kasvuun, täytyy myös pohtia, miten myyjä hyötyy yrityskaupasta. Mikä on yrityksen tarina, ja mitä yrityskauppa tarjoaa myyjälle?

e) Seuraavaksi aletaan kartoittaa ostokohteita. Kohteista tulee selvittää riittävästi tietoja ennen ensimmäistä yhteydenottoa. Yritysten taloudellisten lukujen lisäksi on hyvä selvittää yrityksen organisaatiorakennetta sekä tutustua yrityksen toimintaan ja arvoihin.

f) Ostokohteiden kartoittaminen ja kontaktointi on aikaa vievää, ja usein onkin järkevää turvautua ammattilaisiin ostokohteiden lähestymisessä. Kokeneet asiantuntijat osaavat auttaa ostoprosessin kaikissa vaiheissa ja tekevät prosessista ostajalle huomattavasti helpomman.

g) Neuvotteluvaihe ja siitä seuraavaan aiesopimukseen pääseminen voivat kestää kuukausia, joten kaikki neuvotteluissa käytävät asiat on hyvä dokumentoida huolellisesti. Kestoa on mahdotonta arvioida etukäteen, joten tämä vaihe vaatii kärsivällisyyttä. Neuvotteluissa luodaan luottamus ostajan ja myyjän välille.

h) Due diligence (DD) -tarkastukseen kannattaa kytkeä ostajayhtiön vastuuhenkilöt ja minimoida ulkopuolisten tekemät osuudet, mikäli ostajalla riittää osaamista tarkastuksen tekemiseen. Tarkastus kattaa mm. kohteen taloudellisen ja verotuksellisen tarkastuksen, markkinoiden ja kilpailutilanteen analyysin sekä tulevaisuuden näkymien ja mahdollisten synergioiden arvioinnin. DD luo hyvän perustan kohteen haltuunotolle.

i) Ostoprosessi ei pääty vielä kauppakirjan allekirjoitukseen. Ostokohteen integrointi (mm. henkilöstön sopeutuminen, järjestelmien yhteensovittaminen) on merkittävä osa yritysoston onnistumisen kannalta, joten haltuunotosta vastaavien henkilöiden tulee varata riittävästi aikaa integroinnin läpivientiin. Monissa tapauksissa on perusteltua palkata kokenut vuokrajohtaja tai -asiantuntija määräajaksi johtamaan haltuunottoa ja fuusioituneen toiminnan käynnistystä.